Obvestila in obrazci

Za starše in skrbnike

 

Za zaposlene v VDC VI

user1-arrow Izjava - prehrana

user1-arrow Izjava - stroški prevoza

user1-arrow Poročilo o udeležbi na seminarju

user1-arrow Vloga za koriščenje ur

user1-arrow Vloga za letni dopust

 

Čakalna lista za dnevno in institucionalno varstvo VDC VI

user1-arrow PRILOGE PROŠNJI ZA VKLJUČITEV ALI PREMESTITEV V STORITEV VODENJE IN VARSTVO TER ZAPOSLITEV POD POSEBNIM POGOJI IN INSTITUCIONALNO VARSTVO

user1-arrow PROŠNJA ZA SPREJEM ALI PREMESTITEV V INSTITUCIONALNO VARSTVO

user1-arrow PROŠNJA ZA VKLJUČITEV ALI PREMESTITEV V STORITEV VODENJE IN VARSTVO TER ZAPOSLITEV POD POSEBNIMI  POGOJI

user1-arrow NAVODILA ZA REŠEVANJE PRITOŽB IN KONFLIKTOV V VDC VI

user1-arrow PRITOŽBENI OBRAZEC