Javni naročila in razpisi

Natisni
Razpis Enota Idrija Enota Vrhnika

.

Javno naročilo za izbiro ponudnika za pripravo in dostavo tople malice za enoto VDC Vrhnika in enoto VDC Idrija (evidenčno naročilo)

Torek, 15. januar 2019
Objavljamo evidenčno naročilo za izbiro ponudnika za pripravo in dostavo tople malice za enoto VDC Vrhnika in VDC Idrija za dobo 2 let. Naročnik bo obravnaval ponudbe, ki bodo prispele do 5. 2. 2019 do 12 h.

Za dodatne informacije smo dosegljivi v času od 8 ure do 14 ure na telefonsko številko 05 3743 860.

1. Razpis
2. Priloge:
a) Tabela popolnosti ponudbe
b) Naslovnica ponudbe
c) Obrazci


Direktorica VDC VI: Maja Velikajne